"Rally Telelmark" på Fylkesveg 151 2012 fra Gvannes

Høsten 2012 ble det arrangert "Rally Telemark" på denne fylkesvegen. Det var med stor spenning at turen ble tatt påfølgende mandag....Bildene viser at Dustex også kan stå imot slike påkjenninger på en godkjent måte. Nå er det ikke første gangen at Dustex blir brukt i forbindelse med rally, det skjedde bl.a. på Lyngåsbanen på -90 tallet - se gml. reklame med Martin Schanche.

Albuminformasjon